赤峰号

  • Released: 1960-02-01
  • Runtime: 70 minutes
  • Genre: War, Drama
  • Stars: Huo Deji, Zhang Yongshou, Shuncai Li, Zhang Lianfu, Liu Jiang, Xing Jitian, Wang Runshen, Zhu Qi, Fan Wu, Xie Wanhe, Huaizhi Zhang, Wang Xiaozhong, Huang Huanguang
  • Director: Yan Jizhou