Kidō sōsahan Tōkyō gozenreiji

Kidō sōsahan Tōkyō gozenreiji 1962

1962 Japanese movie

  • Released: 1962-05-20
  • Runtime: 70 minutes
  • Genre: Crime
  • Stars: Ikunosuke Koizumi, Yoshio Tsuchida, Jun Miyazaki, Eiji Gō, Zenji Yamada, Ryôhei Uchida, Saburo Hiromatsu, Hiroshi Kōno, Kyōji Aoyama, Ichiro Kijima, Keisuke Yukioka, Norikatsu Hanamura, Sumiko Minami, Masahiro Kinoshita, Yōko Mihara, Sachiko Korogi, Akio Tanaka, Toshinosuke Nagao, Kyoko Hori, Reiko Tanigawa
  • Director: Isamu Kosugi