Captain Bal

Captain Bal 2019

  • Released: 2019-03-01
  • Runtime: 22 minutes
  • Genre: Animation, Adventure, Comedy
  • Stars: Mutsumi Tamura, Ryusei Nakao, Saori Hayami, Chiyako Shibahara, Masashi Yamane, Misaki Watada, Nobuaki Kanemitsu, Risa Hayamizu, Kazuki Miyagi, Kento Shiraishi, Koutarou Hashimoto, Takuya Makimura
  • Director: Masanori Numaguchi