Kuronekokan ni Kieta Otoko

Kuronekokan ni Kieta Otoko 1956

Comedy-horror film by Masaki Môri.

  • Released: 1956-02-12
  • Runtime: 86 minutes
  • Genre: Comedy, Horror, Music
  • Stars: Ken Utsui, Mariko Miyagi, Hiroshi Ayukawa, Unpei Yokoyama, Tetsuro Tamba, Keaton Masuda, Shigeru Ogura, Seiji Hara, Teruo Wakatsuki, Chizuko Nogami, Michiko Maeda, Hiroshi Izumida, Masaru Kodaka, Junko Ebata, Masako Fujimura, Akiko Ono, Yōji Misaki, Fumiko Miyata, Masako Ichimura, Kumiko Takaoka  Show all >
    Mitsuyo Hosaka
  • Director: Masaki Mōri