Only the River Flows

Only the River Flows

1990s, Banpo Town, rural China. A woman's body is found by the river. Ma Zhe, Chief of the Criminal Police, heads up the murder investigation that leads to an obvious arrest. His superiors hurry to congratulate him, but several clues push Ma Zhe to delve deeper into the hidden behaviour of his fellow citizens.

  • Released:
  • Runtime: 102 minutes
  • Genre: Drama, Crime, Thriller
  • Stars: Chunlin Mo, Wang Jianyu, Zhu Yilong, Zeng Meihuizi, Hou Tianlai, Zeng Qi, Tong Linkai, Liu Baisha, Zhou You, Chubu Huajie
  • Director: Wei Shujun