10 Plus 10

10 Plus 10 2011

5.8 5

10+10 is a project initiated by the Taipei Golden Horse Film Festival to demonstrate the solidarity between Taiwanese film-makers. 20 directors are invited to make a 5-minute short film each on the theme of the “Uniqueness of Taiwan,” but allowed total freedom in all other aspects.

  • Released: 2011-04-01
  • Runtime: 114 minutes
  • Genre: Drama
  • Stars: Shu Qi, Gwei Lun-mei, Lawrence Ko, Leon Dai, Joseph Chang, Jack Kao, Lu Yi-ching, Peggy Tseng, Ko I-Chen, Zaizai Lin, Angela Zhang, Ming-shiou Tsai, Chi-Wen Hsieh, Riva Chang, Yung-Feng Lee, Mei Fang, Nikki Hsieh, Shao-Huai Chang, Jie-Fei Huang, Ryan Kou
  • Director: Sylvia Chang, Kuo-Fu Chen, Chung Mong-Hong, Hou Hsiao-hsien, Wei Te-sheng, Arvin Chen, Hsiao Ya-chuan, Wen-Tang Cheng, Wu Nien-jen, Ya-che Yang, Hou Chi-jan, Chen Yu-hsun, Chu Yen-ping, Chang Tso-chi, Shen Ko-Shang, Leon Dai, Wang Tung, Siu-Di Wang, Cheng Yu-Chieh, Wi Ding Ho