The Kiddie Grave

The Kiddie Grave 2021

7 1

  • Released: 2021-11-10
  • Runtime: 72 minutes
  • Genre: Thriller, Mystery, Adventure
  • Stars: Li Shengrong, Shi Xuejing, Zhang Chunzhong, Zhang Hengrui, Ning Xiaohua, 邓先宇, 杜思奕, Xu Jingyi
  • Director: Chen Juli