The Mask Heroine

The Mask Heroine 1969

A Taiwanese Martial Arts film

  • Released: 1969-01-25
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Action
  • Stars: Tanny Tien-Ni, Wei Shao-Peng, Tian Ming, Lily Chen Ching, Chao Chiang, Chin Li-Sheng, Kwan Hung, Chiao Lin, Tung Li, Lin Song-Yi, Kuk Wang
  • Director: Gwan Jing-Leung