Mashin Sentai Kiramager Spin-Off: Yodonna

Mashin Sentai Kiramager Spin-Off: Yodonna 2021

5 1

Kiramager special focusing on the characters of Yodonna and Mizuki Kakihara

  • Released: 2021-08-08
  • Runtime: 33 minutes
  • Genre: Science Fiction, Fantasy, Action
  • Stars: Moe Amatsuka, Rui Kihara, Hideo Ishiguro, Kentarō Shimazu, Yosuke Kishi, Hiroshi Kamiya, Nashiko Momotsuki, Hisao Egawa, Yuu Kamio, Kōji Saikawa, Rio Komiya, Mizuki Saiba, Yasuhiro Takato, Saori Izawa
  • Director: Koichi Sakamoto