Shūmatsu-ya hanjō-ki

Shūmatsu-ya hanjō-ki

1962 Japanese movie

  • Released:
  • Runtime: 68 minutes
  • Genre: Comedy
  • Stars: Mayumi Shimizu, Toshiaki Minami, Toyoko Takechi, Shoichi Ozawa, Hyōsuke Kanbe, Shunji Sayama, Takashi Nomura, Rikiya Kinugasa, Tōru Yuri, Yoshie Mifune, Nobuo Kawakami, Katsumi Ishizaki, Shin Morikawa, Tonbo Zushi, Shuntaro Tamamura, Keisuke Yukioka, Toshihiko Miyagawa, Masahiko Shimazu, Takeshi Ida, Saburo Hiromatsu  Show all >
    Takeo Ono, Sumiko Minami, Jiro Hiratsuka, Yōko Kozono, Eiko Takada, Yuko Chishiro, Ichiro Kikuta, Yoshie Nishida, Seijiro Hisamatsu, Tadao Kojima
  • Director: Motomu Ida