King Kong Appears in Edo: The Episode of Gold

King Kong Appears in Edo: The Episode of Gold 1938

In part two of this silent two-part film, an ape nicknamed King Kong by its master has kidnapped the daughter of a wealthy man as part of a revenge plot by one of his lackeys. The conclusion of the story from Edo ni arawareta Kingu Kongu: Henge no maki (1938).

  • Released: 1938-04-05
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Drama, Adventure, Horror
  • Stars: Eizaburo Matsumoto, Fuminori Ōhashi, Reizaburo Ichikawa, Reiko Mishima, Shojiro Ogata, Yasutaro Yagi, Noboru Takashima, Ryutaro Hibiki, Shotaro Shiba, Kikutarô Yoshii, Do Jitsukawa, Keisuke Matsudaira, Keinosuke Yashiro, Shin Taga
  • Director: Sôya Kumagai