12
7.228 191

A loose remake of “12 Angry Men”, “12” is set in contemporary Moscow where 12 very different men must unanimously decide the fate of a young Chechen accused of murdering his step-father, a Russian army officer. Consigned to a makeshift jury room in a school gymnasium, one by one each man takes center stage to confront, connect, and confess while the accused awaits a verdict and revisits his heartbreaking journey through war in flashbacks.

  • Released: 2007-06-06
  • Runtime: 159 minutes
  • Genre: Crime, Drama, Mystery
  • Stars: Sergei Makovetsky, Nikita Mikhalkov, Sergey Garmash, Valentin Gaft, Aleksey Petrenko, Yuriy Stoyanov, Sergey Gazarov, Mikhail Efremov, Oleksiy Horbunov, Sergei Artsybashev, Viktor Verzhbitskiy, Roman Madyanov, Aleksandr Adabashyan, Apti Magamaev, Abdi Magamayev, Konstantin Glushkov, Vladimir Nefyodov, Vyacheslav Gilinov, Lyubov Rudneva, Igor Vernik  Show all >
    Lasha Marykhuba, Ferit Myazitov, Abdulbasyr Gitinov, Mikael Bazorkin, Mesedo Salimova, Soslan Sanakoyev, Alan Tsopanov, Gennadi Ternovsky, Andrei Sukharev, Vladimir Komarov, Natalya Surkova, Olga Khokhlova
  • Director: Nikita Mikhalkov