Hanayome-san wa sekai-ichi

Hanayome-san wa sekai-ichi 1959

A young Japanese-American comes from California looking for a bride, going on blind dates with three candidates from Osaka, Hiroshima and Nagoya.

  • Released: 1959-11-22
  • Runtime: 90 minutes
  • Genre: Romance, Comedy
  • Stars: Frankie Sakai, Izumi Yukimura, Nobuko Otowa, Kumi Mizuno, Chieko Takehisa, Keiko Tanaka, Koreya Senda, Eijirō Tōno, Mineko Yorozuyo, Utako Shibusawa, Imari Tsuji, Akira Tani, Meichô Soganoya, Yoshiko Tsubouchi, Toyo Takahashi, Yū Fujiki, Eitarō Ozawa, Kichijirō Ueda, Michiyo Yokoyama, Kanbi Fujiyama  Show all >
    Bin Amatsu, Torahiko Hamada, Zeko Nakamura
  • Director: Kaneto Shindō