Gateway to Glory

Gateway to Glory 1969

6 1

A young man leaves his widowed mother on her improverished farm and makes his career in the Japanese navy.

  • Released: 1969-07-12
  • Runtime: 121 minutes
  • Genre: War
  • Stars: Kichiemon Nakamura II, Ken Utsui, Tōru Minegishi, Kōjirō Hongō, Jun Fujimaki, Mikio Narita, Akio Hasegawa, Shigeru Tsuyuguchi, Eiko Azusa, Yuko Hamada, Sei Hiraizumi, Kenji Sugawara, Asao Uchida, Yûzô Hayakawa, Kumeko Urabe, Sachiko Murase, Jutarô Hojo, Ryuji Kita, Yoshirô Kitahara, Shizuo Chûjô  Show all >
    Jun Osanai, Fujio Murakami, Reiko Kasahara, Teruo Ishiyama, Yukitaro Hotaru, Daihachi Kita, Chikara Hashimoto, Kōji Fujiyama, Shōgo Shimada, Masako Mizuki, Osamu Sakai, Toyoaki Yoshida, Kichizo Nakamura, Masayuki Mori, Takashi Nakamura, Kōichi Itō, Jotaro Senba, Hiroshi Kawaguchi
  • Director: Mitsuo Murayama