The Twelve Chairs

The Twelve Chairs

7.76 73

Set in late-1920s Soviet Union, Ostap Bender and Ippolit "Kisa" Vorobyaninov are after a stash of diamonds hidden in one of the chairs in 12-chair set. They are forced to go on a cross-country chase when the chairs are auctioned off.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Comedy, Family, Drama
  • Stars: Andrey Mironov, Anatoli Papanov, Rolan Bykov, Oleg Tabakov, Tatyana Pelttser, Nikolai Skorobogatov, Nikolai Karachentsov, Lyubov Polishchuk, Georgiy Vitsin, Nelli Gosheva, Anatoliy Obukhov, Vera Orlova, Zinoviy Gerdt, Aleksandr Abdulov, Boris Bekker, Lev Borisov, Lidiya Fedoseyeva-Shukshina, Savely Kramarov, Yelena Shanina, Vyacheslav Voynarovsky  Show all >
    Vsevolod Larionov, Mikhail Vodyanoy, Vera Ivleva, Natalya Zhuravlyova
  • Director: Mark Zakharov