Tsuma to onna no aida

Tsuma to onna no aida

Drama movie

  • Released:
  • Runtime: 111 minutes
  • Genre: Romance, Drama
  • Stars: Yoshiko Mita, Mayumi Ozora, Wakako Sakai, Akiko Nishina, Meiko Kaji, Takahiro Tamura, Saburo Shinoda, Yusuke Okada, Shinichi Ogishima, Leo Morimoto, Sanae Takasugi, Meichô Soganoya, Midori Kiuchi
  • Director: Shirō Toyoda, Kon Ichikawa