Ghost That Was Not

Ghost That Was Not 1961

Hong Kong horror thriller from 1961.

  • Released: 1961-10-05
  • Runtime: 89 minutes
  • Genre: Horror, Thriller
  • Stars: Fung Ging-Man, Liu Xin, Keung Chung-Ping, Hui Ying-Ying, Chia Ling, Patsy Ka Ling, Ng Tung, Sai Gwa-Pau, Sze-Ma Wah-Lung, Patrick Tse Yin, Woo Fung, Ji Chou
  • Director: Chor Yuen