Subterranean Heat

Subterranean Heat 1938

  • Released: 1938-02-01
  • Runtime: 84 minutes
  • Genre: History, Drama
  • Stars: Mitsugu Fujii, Chieko Takehisa, Sadao Maruyama, Masako Tsutsumi, Osamu Takizawa, Kumeko Otowa, Zenpei Saga, Ko Mihashi, Yoshio Kosugi, Jūkichi Uno, Keiichi Shimada, Yoshiko Katô, Setsuko Horikoshi, Jun Maki
  • Director: Eisuke Takizawa