Episode 5

Episode 5 S5E5 - Episode 5 1995

  • Released: 1995-11-16
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Goro Kishitani, Honami Suzuki, Koichi Sato, Kyoka Suzuki, Tomoya Nagase, Kazuhiro Yamaji, Miki Mizuno, Atsuko Sakurai
  • Director: