Episode 2

Episode 2 S2E2 - Episode 2 1998

  • Released: 1998-10-21
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yutaka Takenouchi, Tsutomu Yamazaki, Ken Tanaka, Hiroshi Mikami, Maki Sakai, Tatsuya Fujiwara, Hinano Yoshikawa, Ryoko Hirosue, Yoshino Kimura, Keishi Hunt
  • Director: