Old Hags
5.6 7

Four old friends are experiencing various troubles adapting to the new times in modern Russia.

  • Released: 2000-03-03
  • Runtime: 130 minutes
  • Genre: Drama, Comedy
  • Stars: Lyudmila Gurchenko, Liya Akhedzhakova, Irina Kupchenko, Nikolay Fomenko, Valentin Gaft, Mikhail Yevdokimov, Mikhail Derzhavin, Mamuka Kikaleishvili, Valentina Talyzina, Nina Ter-Osipyan, Yevgeni Voskresensky, Igor Pismennyy, Aleksandr Pashutin, Andrey Butin, Eldar Ryazanov, Oleg Komarov, Mikhail Politseymako, Yuriy Dumchev, Elena Kollegova, Galina Stakhanova  Show all >
    Aleksandr Gorbachev, Marianna Shults, Andrey Merzlikin, Aleksandr Karamnov, Mikhail Tserishenko, Roman Kartsev, Armands Neilands-Yaunzems, Sergey Shvydkoy, Svetlana Kryuchkova, Tatyana Kuznetsova
  • Director: Eldar Ryazanov